نفرات برتر دو ومیدانی دختران نونهال منطقه شش کشور مشخص شدند

0
90

به گزارش پایگاه خبری هرمزگان ورزشی، رئیس هیات دو ومیدانی هرمزگان گفت: مسابقات دوومیدانی دختران نونهال منطقه شش کشور با حضور نونهالان فارس ، بوشهر و هرمزگان به میزبانی هرمزگان در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.
منصور روشن قیاس افزود: در این مسابقات نونهالان دختر در مواد ۱۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۱۰۰ متر با مانع، ۸۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر ، پرش ارتفاع، پرش طول، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه ، پرتاب دیسک و رله با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان نفرات برتر درمواد مختلف معرفی شدند.
وی با اشاره به نتایج انفرادی این رقابت ها گفت: در ماده یکصد متر ، هستی امامدادی از هرمزگان در رده نخست ایستاد و زهرا میرزا خانی از فارس و فاطمه بزرکار ازهرمزگان دوم و سوم شدند.
روشن قیاس اظهار داشت: در ماده یکصد متر با مانع نسیم آراسته از فارس قهرمان شد و دنیا ترابی پور از هرمزگان دوم شد. در ماده ۴۰۰ متر مریم ظهیری از فارس ، یکتا باوقار و فاطمه زهرا بومری هردو از هرمزگان به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار گرفتند. وی بیان داشت: در ماده ۸۰۰ متر فاطمه منصوری و مهدیه محمودی هر دو از بوشهر اول و دوم شدند و منصوره نوروزی از فارس سوم شد .
در ماده ۳۰۰۰ متر مریم کاظمی از فارس اول شد و در ماده پرش طول مریم حسینی و کیمیا رضایی هر دو از فارس اول ودوم شدند و سودا علیزاده از هرمزگان در جای سوم قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در ماده پرش ارتفاع زهرا قبادی از فارس اول شد و در پرتاب وزنه سلما اکبری از فارس قهرمان شد. سارا هاشمی و ثمین قاعدی هر دو از هرمزگان دوم و سوم شدند.
رئیس هیات دوومیدانی هرمزگان گفت : در پرتاب نیزه یسنا نوری و سارا وطن پرست هر دو از هرمزگان اول و دوم شدند. درپرتاب دیسک ، فاطمه افضلیان از فارس اول شد و در رله المپیک تیم فارس متشکل از زهرا میرزا خانی ، مریم ظهیری، نسیم آراسته و کیمیا رضایی قهرمان شد و تیم هرمزگان با هستی امامدادی، یکتا باوقار، دنیا ترابی پور و سودا علیزاده دوم شدند.

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید