همگام با ورزش

انتصاب در هیات ووشو هرمزگان

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری هرمزگان ورزشی محمد امین عسگری زاده رییس هیات ووشو استان هرمزگان طی احکامی جداگانه سرمربی

No more posts to show

با قهرمانان

ورزش و ارزش

مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان خبر داد:
سند آمایش ورزش هرمزگان تدوین می شود

مدیر کل ورزش وجوانان استان هرمزگان از تدوین سند آمایش هرمزگان با همکاری پزوهشگران جهاد دانشگاهی خبر داد.

آخرین خبرها