پربحث ترین ها

داغ ترین خبر ها

روی نبض اقتصاد

پرونده خبری

یادداشت سردبیر

مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان خبر داد:
سند آمایش ورزش هرمزگان تدوین می شود

مدیر کل ورزش وجوانان استان هرمزگان از تدوین سند آمایش هرمزگان با همکاری پزوهشگران جهاد دانشگاهی خبر داد.

آخرین خبرها

از سراسر استان ها