اخبــار ورزشــی

پرونده های ویژه

با انتصاب رییس هیات اسکیت شهرستان
ورزش اسکیت در میناب گسترش می‌یابد

رییس هیات اسکیت در هرمزگان با معرفی خلیل صادقی به عنوان رییس این هیات ورزشی در میناب از برنامه ریزی برای توسعه اسکیت در این شهرستان خبر داد.

No more posts to show

پرونده خبری

یادداشت سردبیر

مدیر کل ورزش و جوانان استان هرمزگان خبر داد:
سند آمایش ورزش هرمزگان تدوین می شود

مدیر کل ورزش وجوانان استان هرمزگان از تدوین سند آمایش هرمزگان با همکاری پزوهشگران جهاد دانشگاهی خبر داد.

آخرین خبرها

از سراسر استان ها